Jak dobierać całometalowe czujniki indukcyjne do aplikacji

Całometalowe czujniki indukcyjne mają nieskomplikowaną budowę i łatwo je dopasować do danej aplikacji pod warunkiem, że mamy o nich podstawową wiedzę. Używa się ich w urządzeniach zautomatyzowanych. Niemniej każdy czujnik indukcyjny będzie miał inne parametry i tylko prawidłowe ich dobranie skutkuje jego prawidłową pracę w danej aplikacji.

Do czego służą czujniki całometalowe indukcyjne?

Całometalowe czujniki indukcyjne to jeden z 3 rodzajów czujników. Wyróżniamy jeszcze takie czujniki jak pojemnościowe i magnetyczne. Czujniki indukcyjne wykorzystuje się w systemach zbliżeniowych, dlatego nazywają się także czujnikami zbliżeniowymi.

Są one wykorzystywane do bezkontaktowego wykrywania obecności przedmiotu metalicznego (mosiądz, stal, miedź, aluminium). Tak jak wskazuje nazwa czujników indukcyjnych całometalowych, działają one na zasadzie indukcji (wektorowej wielkości fizycznej wytwarzanego pola magnetycznego).

W sprzedaży możemy znaleźć także czujniki tzw. inteligentne, które w inteligentny sposób komunikują się z maszyną nadrzędną. Dodatkowo przesyłają one informacje diagnostyczne.

Jak jest zbudowany całometalowy czujnik indukcyjny?

Budowa czujnika zbliżeniowego jest bardzo prosta. Składa się ona z 4 części. Pierwszą z nich jest cewka, czyli powierzchnia aktywna mówiąca o stronie przedmiotu. Ważny jest sposób umocowania i ukierunkowania cewki. Aby cewka mogła spełnić swoje zadanie, potrzebna jest kolejna część czujnika.

Tą częścią jest oscylator, w którego wnętrzu znajduje się cewka. Oscylator generuje prąd zmienny, który przepływając przez cewkę, generuje zmienne pole magnetyczne. Pozostałe składowe czujnika indukcyjnego to obwód detekcji oraz obwód wyjściowy.

Aby całometalowe czujniki indukcyjne prawidłowo mogły działać, konieczne jest odpowiednie ich dobranie według parametrów. Muszą one współgrać z aplikacją, do której chcemy te czujniki wykorzystać.

Jakie parametry są ważne w całometalowych czujnikach indukcyjnych?

Prawidłowe dobranie parametrów czujników indukcyjnych jest bardzo ważne. Musimy wziąć pod uwagę wiele zmiennych, aby urządzenie to spełniło swoje zadanie w sposób nas zadowalający. Najważniejszy jest tutaj zasięg czujnika, czyli maksymalna odległość przedmiotu od czujnika.

Następnie musimy sprawdzić histerezę czujnika. Histereza to zbliżanie i oddalanie się przedmiotu od czujnika. Powinna ona nie przekraczać 20%. Dzięki histerezie czujnik całometalowy indukcyjny może wykryć przedmiot także na granicy swego zasięgu.

W dalszej części sprawdzamy współczynnik materiałowy. To od niego zależy, w jakiej odległości czujnik indukcyjny będzie w stanie wykryć dany metal (inne odległości w zależności od rodzaju metalu). Następnie musimy wiedzieć, że zabudowa czoła również decyduje o sile zasięgu. Zabudowane czoło – mniejszy zasięg. Niezabudowane czoło – większy zasięg.

Więcej informacji znajdziesz na stronie Całometalowe czujniki indukcyjne.

Rekomendowane artykuły

live url https://autobezpieczniki.pl/wplyw-historii-ubezpieczeniowej-na-przyszle-skladki-co-warto-wiedziec/ https://www.radiokrakow.pl/aktualnosci/wplyw-miejsca-zamieszkania-na-koszt-ubezpieczenia-samochodu-co-warto-wiedziec/