Separacja – co warto wiedzieć?

Przedłużający się kryzys w związku często prowadzi do rozważania opcji rozwodu. Jednak zanim małżonkowie podejmą ostateczną, nieodwracalną decyzję o formalnym zakończeniu związku, często decydują się na separację. Czas spędzony z dala od partnera ma stworzyć sposobność do przemyślenia swoich obaw, przeanalizowania problemów i spojrzenia na związek z dystansu. Co warto wiedzieć o separacji? Jakie następstwa pociąga ona za sobą? Sprawdź!

Separacja formalna i nieformalna

Separacja została wprowadzona do polskiego prawa w 1999 roku. Stan czasowej rozłąki małżonków określić można jako stan przejściowy między wspólnym życiem a rozwodem. Separacja może być pierwszym krokiem w kierunku formalnego zakończenia związku małżeńskiego, ale jej finałem może być również pojednanie się partnerów.  Separacja może stanowić pewnego rodzaju umowę między małżonkami lub mieć formę usankcjonowaną prawnie. Aby wejść w stan separacji, należy złożyć do sądu okręgowego stosowny wniosek. Sąd przychyli się do wniosku tylko wtedy,  kiedy w związku dojdzie do całkowitego (ale niekoniecznie trwałego) rozpadu pożycia. Wniosek może zostać oddalony, jeśli rozłąka małżonków godzi w dobro małoletnich dzieci lub narusza normy współżycia społecznego. Pod względem prawnym konsekwencje separacji i rozwodu są bardzo zbliżone. 

Rozwód a separacja

Między małżonkami będącymi w separacji ustaje wspólnota majątkowa, następuje wyłączenie z linii dziedziczenia, konieczne jest ustalenie kontaktów z dzieckiem i władzy rodzicielskiej. Na jednego z małżonków może zostać nałożony obowiązek alimentacyjny. Podstawową różnicą między stanami jest możliwość zawarcia ponownego małżeństwa i powrót do nazwiska panieńskiego (takie prawo daje jedynie rozwód). Kancelaria adwokat-katowice.pl udostępnia na swojej stronie więcej praktycznych informacji.

Rekomendowane artykuły