Jak przyspieszyć proces likwidacji szkody ubezpieczeniowej?

Likwidacja szkody ubezpieczeniowej nie jest procesem długotrwałym, ani też skomplikowanym. O ile wszystkie czynności, które leżą po naszej stronie jesteśmy w stanie przyspieszyć to czy możemy w jakiś sposób przyspieszyć likwidację szkody po stronie firmy ubezpieczeniowej? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w poniższym tekście.

Proces likwidacji szkody

Likwidacja szkody rozpoczyna się w momencie zgłoszenia przez poszkodowanego danego zdarzenia. Jest to odpowiednio 7 dni w przypadku uszkodzenia pojazdu, pożaru czy zalania oraz 2 dni w przypadku kradzieży pojazdu. Od momentu zgłoszenia szkody musimy oczekiwać na przyjazd likwidatora, który sporządzi odpowiednią dokumentację szacującą wielkość szkód. Następnie towarzystwo ubezpieczeniowe ma 30 dni na załatwienie sprawy. Ten okres czasu obowiązuje tylko w przypadku wypłaty bezspornej kwoty odszkodowania.

Natomiast w przypadku spraw dość skomplikowanych lub obejmujących negocjacje co do wysokości wypłacanego odszkodowania okres ten może wynosić nawet 90 dni. Jest to maksymalny czas jaki ma firma ubezpieczeniowa na załatwienie całości spraw związanych z daną szkodą. Pozornie wydawać może się, że ten okres czasu jest niewielki, jednak w przypadku, gdy w wyniku danego zdarzenia w szybkim czasie potrzebujemy gotówki na przykład na remont lub kupno nowego pojazdu okres 30 dni wydaje się być bardzo długi, a co dopiero wydłużony okres 90 dni.

Czy w jakiś sposób możemy przyspieszyć proces likwidacji szkody ubezpieczeniowej?

W pewien sposób możemy przyspieszyć proces likwidacji szkody ubezpieczeniowej. Na przykład poprzez dostarczenie w dość szybkim czasie odpowiedniej dokumentacji, a także poprzez szybki odzew na wszelkie pytania i prośby likwidatora. Nasze zaangażowanie w proces odszkodowania znacznie przyspieszy bieg naszej sprawy. Udostępnianie pojazdów, mieszkań i budynków również znacznie upraszcza całość procesu ubezpieczeniowego. Należy również pamiętać, że w przypadku, gdy przedmiot objęty szkodą posiada kilku współwłaścicieli to warto uprzednio wcześniej zadbać o zgodę na wypłacenie odszkodowania wyłącznie jednemu z nich. Wspólne stanowisko wszystkich współwłaścicieli znacznie przyspieszy cały proces likwidacji szkody ubezpieczeniowej. Brak takiej zgody lub dostarczenie jej w późniejszym czasie może znacznie opóźnić jej wypłatę.

Jednym z najszybszych i najbardziej skutecznych sposób na skrócenie procesu likwidacji szkody ubezpieczeniowej może być też współpraca z warsztatem samochodowym, który podejmie się naprawy bezgotówkowej. Rozliczenie odszkodowania następuje pomiędzy warsztatem samochodowym, a towarzystwem ubezpieczeniowym. Wtedy też pomijamy wszystkie konieczne czynności związane z przelewem środków za odszkodowanie na nasze konto bankowe.

Rekomendowane artykuły