DWUSTRONNE KORZYŚCI ZE STOSOWANIA KREDYTU KUPIECKIEGO

Kredyt kupiecki jest traktowany przez wiele firm jako powszechnie dostępna forma finansowania. Sprawdźmy, jak działa to narzędzie i jakie możliwości oferuje stronom transakcji.

Kredyt kupiecki – definicja

Myśląc o kredycie kupieckim mówimy o odroczonej płatności. Jeśli sprzedawca zgadza się, by wynagrodzenie na za jego pracę wpłynęło na konto z poślizgiem np. 14 dni, udziela on kredytu kupieckiego. Zgoda na takie opóźnienie w płatnościach jest często spotykanym rozwiązaniem w kontraktach, które ma spory wpływ na obie strony transakcji.

Pokażmy to na przykładzie. Przyjmijmy, że firma A udzieliła firmie B kredytu kupieckiego – zgadza się na odroczenie płatności o 30 dni. Przez ten miesiąc przedsiębiorstwo A będzie musiało znaleźć inne źródło regulowania swoich bieżących zobowiązań (np. oszczędności, kredyt operacyjny lub faktoring), a firma B ma większe pole manewru jeśli chodzi o zarządzanie płynnością finansową w tym okresie.

Wprowadzenie kredytu kupieckiego nie wymaga szczególnej formy prawnej. Warto, by to uzgodnienie pojawiło się w umowie, a przy kolejnych zamówieniach wystarczy odpowiednia adnotacja na fakturze.
Dodatkowe koszty mogą pojawić się w chwili, gdy zwłoka w płatności przekracza 30 dni. Zgodnie z obowiązującym prawem, sprzedawca ma prawo do naliczania odsetek ustawowych po upływie 30 dni, nawet jeśli kredyt kupiecki zakłada dłuższy okres odroczenia płatności. W tym kontekście możemy mówić o oprocentowaniu kredytu kupieckiego.

Podwójne korzyści

Atuty z implementacji takiego rozwiązania czerpią obie strony wymiany handlowej. Zarówno sprzedawca, jak i kupujący doceniają brak biurokracji, która zwykle wiąże się z zaangażowaniem zewnętrznych instytucji finansujących. Z punktu widzenia bilansu ważne jest to, że kredyt kupiecki najczęściej nie jest oprocentowany, przez co może być traktowany jako darmowy kapitał, który nie wymaga zabezpieczenia. Dla odbiorcy kredyt kupiecki jest szansą na utrzymanie płynności finansowej i elastyczny obrót aktywami. Z kolei sprzedawcy oferujący odroczoną opłatę są postrzegani jako bardziej atrakcyjni partnerzy handlowi. Dla nich kredyt kupiecki jest nie tylko atutem podczas negocjacji, ale również szansą na ustalenie wyższej marży i większy zysk.

Więcej informacji znajdziesz na stronie https://www.indos.pl/oferta/faktoring/ – Zapraszamy!

Rekomendowane artykuły